WYNNE

location:
Wrexham, Ruabon Road Cemetery
grave_no:
memorial_type:
HEADSTONE
transcription:

ER SERCH GOF AM HANNAH, ANWYL BRIOD EDWARD WYNNE, 11 CHARLES STREET, WREXHAM, YR HON A FU FARW TACHWEDD 26AIN, 1907. YN 71 MLWYDD OED. (CANYS BWY I MI YW CRIST, A MARW SYDD ELW) HEFYD EDWARD WYNNE, YR HUNODD A FU FARW RHAGFYR 2 AIN, 1918. YN 81 MLWYDD OED. (EI DDIWEDD OEDD TANGNEFEDD)

transcribed_by:
Graham Lloyd
date_added:
10/11/2019