OL-00714

location:
Wrexham, Ruabon Road Cemetery
grave_no:
transcription:

I GOFION DYNER AM BRIOD A THAD ANNWYL WILLIAM R. JONES, 4 LARCH GROVE, HUNODD CHWEFROR 12. 1978. YN 69 OED. (E’I HUN MOR DAWEL YW) HEFYD PRIOD A MAM ANNWYL KATIE GWYNETH JONES. HUNODD IONAWR 2. 1989. YN 79 OED (HEDD, PERFFAITH HEDD)