OL-00400

location:
Wrexham, Ruabon Road Cemetery
grave_no:
transcription:

ER SERCHUS COF AM FY ANNWYL BRIOD LESLIE ROBERTS A HUNODD HYDREF 1. 1973, YN 70 MLWYDD OED. HEFYD EI ANNWYL BRIOD ELUNED A HUNODD TACHWEDD 10. 1982, YN 73 MLWYDD OED. MEWN HEDD.