OL-00225

location:
Wrexham, Ruabon Road Cemetery
grave_no:
transcription:

ER COF ANNWYL AM MARY JANE BELLIS A HUNODD MAI 28. 1971 YN 82 MI. OED HEFYD EI BRIOD ROBERT LLEWELYN HUNODD EBRILL 7. 1977 YN 91 MI. OED HEDD PERFAITH HEDD HEFYD EU MAB GLYN BELLIS 1920 – MADDEUANT