M-03468

grave_no:
transcription:

ER COF ANNWYL AM ROBERT JONES POWELL. Y.H. A FU FARW HYD 23, 1925, YN 73 MLWYDD OED. (CWNAETH FARN HOFFODD DRUG AREDD AC YMOSTYNCODD I RODIO GYDAI DDUW). HEFYD JANE ELIZABETH POWELL (MISS JONES, ASHLANDS), PRIOD ROBERT JONES POWELL, A FU FARW MAWRTH 10, 1945, YN 84 MLWYDD OED.