L-03397

grave_no:
transcription:

ER COF ANNWYL AM ARTHUR E. DAVIES, 53 COURT ROAD, WREXHAM. 1880 – 1963 A’I BRIODD HOF ANNIE DAVIES. 1883 – 1972 GORFFWYSFA DAWEL BERWYN OWEN DAVIES, O.B.E., Y.E. ADEILADYDD POWIS WESTMINSTER DRIVE, HUNODD 9 MAI 1988.