G-01949A

location:
Wrexham, Ruabon Road Cemetery
grave_no:
transcription:

ER SERCHOG COF AM D.J. JONES. TALBOT RD, WREXHAM. A FU FARW MEHEFIN 18, 1925. YN 41 MLWYDD OED. HEFYD EI UNIG BLENTYN ARTHUR GLYNNE, A FU FARW TACHWEDD (REST OF STONE UNREADABLE)