F-11564

grave_no:
transcription:

ER COF ANNWYL AM FRANCES BRONWEN, 38 MAESGWYN RD, WREXHAM. PRODD HOFF WINSTON, A MAM CARIADLAWN BRIAN, EIFION, ELFYN A DAVID, HUNODD 15ED MAWRTH 1965. YN 37 MLWYDD OED. TEULE HUGHES.