F-11550

grave_no:
transcription:

ER SERCHUS COF AM FY ANNWYL RIENI CARADOC JONES HUNODD IONAWR 22AIN 1962. YN 60 MLWYDD OED. MURIEL, HUNODD HYDREF 30AIN, 2003. YN 92 MLWYDD OED. (CANU BYTHOL CANU).