F-11490A

location:
Wrexham, Ruabon Road Cemetery
grave_no:
transcription:

ER SERCHUS GOF AM JOHN EDWARD JONES, 1901 – 1963. HEFYD EI ANNWYL BRIOD ADA JONES 1904 – 1985