F-11406

location:
Wrexham, Ruabon Road Cemetery
grave_no:
transcription:

I COFIO’N DYNER AM WM. HARCOURT DAVIES, PRIOD HOFFA THAD CAREDIC PAUL A JANET, 21, BERSHAM ROAD, WREXHAM 1. 6. 1901 Р12. 10. 1961 (RHWN I BEN Y DAITH A BARHA, GAIFF EI GADWALL) HEFYD EI WRAIG ALICE DAVIES, MAM ANNWYL 30. 5. 1907 Р15. 11. 1998