D-09719

location:
Wrexham, Ruabon Road Cemetery
grave_no:
transcription:

ER COF AM MARGARET, ANNWYL BRIOD OLIVER GEO. WILLIAMS, A MAM OLWENNA GLENYS, BRYN-DOLWAR, FFORDD NEWYDD, RHOSDDU, A HUNODD EBRILL 23AIN 1953,YN 58 MLWYDD OED. (TEYRNGARWCH EI HARDDWCH HI) HEFYD OLIVER GEO. WILLIAMS, A ALWYD I ORFFWYS EBRILL 18FED 1966,YN 76 MLWYDD OED. (UN A RODIAI’N GAREDIG)