D-09570

location:
Wrexham, Ruabon Road Cemetery
grave_no:
transcription:

Er COF ANNWYL AMMARY HANNAH, HOFF BRIOD RICHARD EDWARDS, GWERSYLLT HALL FARM, HUNODD CHWEF. 4, 1957, YN 72 MLSYDD OED. HEFYD EI HOFF BRIOD RICHARD,HUNODD HYDREF 25, 1965, YN 83 MLWYDD OED. (HEDD, PERFFAITH HADD)