D-09088

location:
Wrexham, Ruabon Road Cemetery
grave_no:
transcription:

S. P. LUDWIK BOBOWICZ PLUTONOWY W.P.-WE LWOWIE URODZ 22.7.1907 ZMARL 22. 3. 1969. W PENLEY. POKOJ JEGO DUSZY.