D-08508A

location:
Wrexham, Ruabon Road Cemetery
grave_no:
transcription:

ER COF AM PIERCE. ANNWYL BRIOD ETHEL MAUDE EVANS, GANWYD 1892. U FARW 1980. (I GALFARIA TROF FY WYNEB) HEFYD ETHEL MAUDE 1894 Р1985 DUW SY’N NODDFA A NERTH I NI