D-04241

location:
Wrexham, Ruabon Road Cemetery
grave_no:
transcription:

ER COF AM TAD ANNWYL FRANCIS G. POOLE HEFYD SARAH, ANNWYL BRIOD EVAN L. JONES, HUNODD RHAG. 31. 1956, YN 60 MLWYDD OED (HEDD PERFFAITH UCHOD EVAN LEWIS JONES,HUNODD TACH. 21. 1884 YN 82 MLWYDD OED (AIL UNWYD)