D-04024

location:
Wrexham, Ruabon Road Cemetery
grave_no:
transcription:

ER SERCHUS COFFADWRIAETH AM JOHN NEWTON, ANWYL BRIOD FANNY PARRY, 47 RHOSDDU ROAD, A HUNODD AWST 21AIN, 1928, YN 67 MLWYDD OED. “MI A YMDECHAIS YMDRECH DEG, MI A ORPHENAIS FY NGYRFA, MI A GEDWAIS Y FFYDD”. HEFYD DAVID NEWTON, FU FARW CHWEF, 1897, YN 9 OED. HEFYD SERGT, EDGAR CARADOC, RWF. “MISSING”, SYRTHEWYD (GREDIR), YN FRANCE, EBRILL 17EG, 1918, YN 24 MLWYDD OED. HEFYD FANNY, PRIOD YR UCHOD, A HUNODD MEDI 7FED, 1931, YN 67 MLWYDD OED. “DY EWYLLYS DI A WNELER”. HEFYD ELEANOR MARY NEWTON, MERCH YR UCHOD, HUNODD EBRILL 15FED, 1958, YN 65 MLWYDD OED.