ROBERTS

location:
Wrexham, Ruabon Road Cemetery
grave_no:
memorial_type:
LAWN HEADSTONE
transcription:

I COFIO`N ANNWYL AM ROBERT OWEN, PRIOD HOFF ELLA ROBERTS, A THAD TYNER ISABEL AC EMYR 4, CAMBERLEY CRESCENT,WREXHAM HUNODD RHAGFYR 15FED 1973 YN 51 MLWYDD OED.

transcribed_by:
Ann Benton
date_added:
10/11/2019