ROBERTS

surname: ROBERTS
location: Wrexham, Ruabon Road Cemetery
grave_no:
memorial_type: HEADSTONE
transcription:

ER COF AM MAGGIE, ANNWYL BRIDD THOMAS ROBERTS 29, COBDEN ROAD, A HUNODD MEHEFIN 20FED 1958, YN 62 MLWYDD OED. HEFYD THOMAS A HUNODD MEDI 28AIN 1984, YN 87 MLWYDD OED. (AR Y MYNYDD GYDA’R IESU POB PETH YN DDA)

transcribed_by: Eileen Baxendall
date_added: 28/06/2019