ROBERTS

grave_no:
memorial_type:
MONOLITH
transcription:

ER COF AM Y PARCH D. ROBERTS. D.D. GWEINIDOG YR EFENCYL O 1839 HYD 1897, BU FARW MEDI 5ED, 1897, YN 80 OED. TREULIODD Y 26 AIN MLWYDD OLAF O’I OES FEL GWEINIDOG EGLWYS ANIBYNOL QUEEN STREET, WREXHAM. DUWIOL OFFEIRIAD AWEN-OEDD DAFYDD FARDD DWYFAWL EI ELFEN, AI AWEN FAWR, I’R NEFWEN, DYGWYD EIN DEWI OGWEN (HWFA MON). HEFYD ANN, ANWYL BRIOD YR UCHOD, FU FARW HYDREF 13, 1905. A LEAH, MERCH YR UCHOD, FU FARW IONAWR 4, 1930. A MARGARET JANE, MERCH Y UCHOD, FU FARW GORFH 16, 1941. AELDDAU EGLWYS QUEEN STREET, A CHYFEILLION RODDANT Y GOLOFW HON AR EI FEDD.

transcribed_by:
Graham Lloyd
date_added:
14-Apr