JONES

location:
Wrexham, Ruabon Road Cemetery
grave_no:
memorial_type:
CROSS
transcription:

ER COF AM ELIZABETH, MAM DYNER A PHRIOD HAWDDGAR, SAMUEL JONES. COURT ROAD, HUNODD MAWRTH 25, 1948. YN 78 MLWYDD OED (EI SERCH YN PERAROGLI SYDD). HEFYD AM SAMUEL JONES, HUNODD RHAG 18, 1967. YN 95 OED. HEFYD J. HYWEL, MAB YR UCHOD, FU FARW MEHEFIN 18, 1899. YN UDWY FLWYDD OED. (Tablet) FONDEST MEMORIES OF GWILYM TREVOR, DEARLY LOVED HUSBAND OF JEAN, WHO DIED AT BIRMINGHAM 18 FEB 1971. AGED 65 YEARS, WHOSE ASHES ARE INTERRED HERE IN HIS PARENTS GRAVE (AT REST).

transcribed_by:
Graham Lloyd
date_added:
20/08/2019