HUGHES

surname: HUGHES
location: Wrexham, Ruabon Road Cemetery
grave_no:
memorial_type: LAWN HEADSTONE
transcription:

ER SERCHOG GOF AM MYFANWY, ANNWYL BRIOD EMLYN HUGHES A MAM TYNER ELFED, A HUNODD EBRILL 2. 1973, YN 73 MLWYDD OED. HEFYD EI ANNWYL BRIOD EMLYN, A HUNODD CHWEF. 5. 1995, YN 91 MLWYDD OED.

transcribed_by: Ann Benton
date_added: 10/11/2019