HUGHES

grave_no:
memorial_type:
HEADSTONE
transcription:

ER COF SERCHOG AM GEORGE IVOR HUGHES. LLYS MAIR, BERSE ROAD. HUNODD MEHEFIN 23, 1962. YN 60 MLWYDD OED. HEFYD EI ANNWYL BRIODD GWENDOLEN. HUNODD MAI 22, 1964. YN64 MLWYDD OED. (HEDD PERFAITH HEDD).

transcribed_by:
Graham Lloyd
date_added:
20-Apr