EVANS

EVANS
grave_no:
memorial_type:
HEADSTONE
transcription:

ER SERCHUS GOF AM ELEANOR, ANWYL BRIOD, JOHN EVANS, EMPRESS ROAD, GWERCSAM. YR HON A FU FARW TACHWEDD 5ED, 1899. YN 55 MLWYDD OED. HEFYD JOHN EVANS, BRIOD YR UCHOD, YR HWN A HUNODD YN YR IESU, MAWRTH 13, 1916. YN 72 MLWYDD OED.

transcribed_by:
Graham Lloyd
date_added:
15-May